Kuidas valida oma õhupüssile õige diabool?

Siin on nii mitu erinevat faktorit, mida peaks arvestama ja mis kõik mõjuvad püssi sooritusele, nii et see valik tundub esialgu päris keeruline ülesanne olevat. Iga püssi ja diabooli individuaalsete omaduste sobitamise parim mõõdupuu on tabamise tihedus. Raua vint, vedrupüsside vedru ja selle mehhanismid võivad mõjuda tulemusele nii positiivselt või negatiivselt. Pealegi müüakse diaboole erineva kujuga, kaaluga, pikkusega, läbimõõduga ja erinevatest materjalidest. Kõiki neid momente arvesse võttes tekib päris suur segadus.
Mis siis teeb diaboolist selle õige? Sobivaima diabooli parameetrite leidmiseks tuleb kõigepealt selgeks teha, kuidas lastakse:
–    Lihtsalt laskmine. Lõbu pärast ja suvaliste asjade pihta.
–    Kahjurite tõrje.
–    Küttimine.
–    Täpsuslaskmine.
a)    Field Target.
b)    10 meetri täpsuslaskmine.
Igal laskeviisil on oma pakett nõudmisi, millele kasutatav diabool peaks olema vastav.
Üks näitaja on siiski selline, mis ei sõltu laskeviisist ja mis on alati kõige tähtsam ning see on tabamise tihedus. See näitaja peaks ka alati korratav olema. Kuidas siis rahuldada sellist ühte lihtsat nõudmist, mille mitte täitmisel ka kõige kallim relv ei pääse kuidagi mõjule.
Reeglina kasutatakse nn tester pakendeid, kus on väikestes kogustes erinevate kaaludega ja subkaliibritega diaboole. Kui toelt laskmisel saab selgeks, milline subkaliiber toob kõige parema tiheduse just selle kindla relva jaoks, siis edasi on juba palju lihtsam. Saab hakata määrama diabooli järgmisi parameetreid:
–    Kuju, mis on disainitud kindlate ülesannete täitmiseks.
–    Kaal, mis oluline tegija kiiruse ja trajektoori puhul.
–    Materjal. Pehme või kõva, mis oluline kahurite tõrjel ja küttimisel.
–    Energia tabamishetkel, mis on oluline küttidele.
Tähtis on aru saada, et nõudmised, mis ühe laskeviisi puhul on väga tähtsad ei pruugi seda teise laskeviisi puhul enam olla. Tabamisenergia on kindlasti oluline küttidele, kuid 10 meetri pabermärkide puhul ei tähenda see midagi. Field Target laskmise puhul on kindel suurus energiat tabamisel vajalik, sest märk muid lihtsalt ei lange.
Oletame siis, et laskur on testri erinevate subkaliibrite osas läbi uurinud ja leidnud subkaliibri, mis tema konkreetsele relvale sobib ja annab parima tabamistiheduse. Vaatame siis edasi, kuidas leida laskeviiside nõudmistele vastavaid parameetreid.

1.    Diabooli kuju
1.1.    Ümara peaga (Domed või Round) diaboolid on disainitud igaks otstarbeks ja üldiseks kasutamiseks. Ümar pea on väga aerodünaamiline ja sobib hästi vahemaadele üle 25 meetri. Seda tüüpi kujul on ka kõrgeim ballistiline koefitsient. Selline kuju teeb selle parimaks valikuks kahjurite tõrjel ja küttimisel, sest parim ballistika annab suurima tabamisenergia. Ainuke valik FT laskmisel.
1.2.    Silepea (Wadcutter) diabool on suurepärane täpsuskuul. Sile pea teeb pabermärkidesse puhta ja selge augu, mille puhul on tulemuste lugemine palju täpsem. Ka nendega võib kahjureid tõrjuda, kuid tuleb meeles pidada, et selline kuju ei ole disainitud pikamaa laskudeks. Vähimgi tuuleiil rikub sileda pea puhul tabamise tiheduse. Selline kuju on parim lühematel vahemaadel, 25 meetrit ja vähem.
1.3.    Õõnespea (HollowPoint) diaboolid on parimat küttidele ja kahjurite tõrjel, sest nende kuju muutub tabamisel kergesti. Tuleb meeles pidada, et nad on tundlikud tuule mõjule nagu silepea diaboolidki ja pikamaa tabamistihedus ei pruugi olla parim.
1.4.    Teravpea (Pointed) diaboolid tunduvad parimal viisil toimivat väikese ja keskmise võimsusega õhupüsside puhul. Sellisel kujul on hea läbistamisvõime, mis on jällegi huvitav kahjurite tõrjel ja küttidele. Selline kuju ei tööta aga sama hästi võimsates või väga võimsates õhkrelvades nagu teeb seda ümarpea diabool. Seega on soovituseks kasutada teravpea diaboole väikese ja keskmise võimsusega õhkrelvades.

2.    Diabooli kaal
Kaal on olulise mõjuga trajektoorile, tabamisenergiale, kiirusele ja aerodünaamilisele stabiilsusele. Rasked diaboolid lendavad tuulega stabiilsemalt ja säilitavad oma energiat paremini. Nende tabamisenergia on suur. Suurem kui te arvate. See ei tähenda seda, et nüüd tuleks kohe tormata suvalises kaliibris raskeid diaboole ostma. Väga tähtis on sobitada diabooli kaal püssi võimekusega.
On teada, et vedrupüssid töötavad kõige efektiivsemalt keskmise kaaluga diaboolidega. Kaliibri kõige raskemate diaboolide kasutamine väikese ja keskmise võimsusega õhupüssides mõjub nende vedrude elueale halvasti. Gaaskolviga püssides raskemate diaboolide kasutamine mingit halba mõju ei tekita.
Suruõhupüssid (PCP) töötavad raskete diaboolidega väga efektiivselt.
Rusikareegel on see, et väikese ja keskmise võimsusega õhupüssid lasevad hästi diaboolidega, mis on selle kaliibri kaaluvahemiku keskosas. Võimsad vedrupüssid võivad kasutada raskeid diaboole ilma negatiivse mõjuta. Gaaskolb (Gas Ram) ja PCP püssid võivad kasutada kõiki kaalusid vastavalt laskmise vajadustele.

Algmaterjal: Straight Shooters