Mida võiks arvestada õhupüssi võimsuse valimisel?

1. Kas märki saab lasta ka väikese võimsusega püssist?
Märkilaskmisega alustamisel tuleb teha valikuid erinevate õhupüsside vahel. Kui rääkida Field Target võistlustest, siis piirab võistluste korraldaja laskmiseks kasutatava püssi suudme energiat (ehk lihtsalt võimsust), vältimaks märkide kiiret purukslaskmist. Erineva võimsuse ja energiaallikaga püssid jagatakse võimsuse järgi tavaliselt kahte võimsusklassi. Saksamaal on 3. ja 4. klassi „F“ tähisega püsside võimsuseks 7,5 Joule.   1. ja 2. klassis võisteldakse litsentsiga püssidega, mille võimsus on 16,3 J. Korraldaja võib lubada ka vabaklassi, kus püssi võimsus ei ole piiratud. Tuleb meeles pidada, et püssi võimsus sõltub kuuli algkiirusest ja diabooli kaalust. Kui kasutada näiteks diaboole JSB Exact kaaluga 0,547 grammi, siis lubatud suurima võimsuse piiris püsimiseks ei saa kuuli kiirus ületada 244,6 m/s. Seega püssid diabooli algkiirusega kuni 245 m/s sobivad hästi kuni 50m märkide tabamiseks ning Field Target võistlusteks ja püssid diabooli algkiirusega 175 m/s sobivad hästi märkide tabamiseks 10 meetrist kuni 25 meetrini. Mis puutub märkilaskmiseks mõeldud suruõhupüssidesse ehk PCP-püssidesse, siis on nad tehniliselt kõige arenenumad. Kuigi tänapäevased PCPd saavutaksid probleemideta ka palju kõrgemaid kiiruseid, siis valmistajad seda ei paku, sest tegelik vajadus puudub. Ülehelikiirusel lendav diabool on palju ebastabiilsem ja suurema algkiiruse andmine toob kaasa suurema õhukulu, mis vähendab ühest laadimisest saadavate laskude arvu. Valmistajad võimaldavad kaheldava suurema kiiruse asemel enam laske. FX Airguns kasutab oma parematel püssidel patenteeritud võimsusregulaatorit, mis võimaldab valida algkiirusi 200 m/s, 250 m/s ja 300 m/s. Sellega on laskurile antud võimalus vabalt valida erinevatele distantsidele sobivaid kiirusi ja õhukulu.  Kasutades suurimat kiirust 300 m/s ja raskemaid diaboole, JSB Exact Heavy kaaluga 0,670 grammi, saavutatakse suudme energia üle 27 J, mille pidev kasutamine purustab 3mm terasest valmistatud  Field Target siluettide tabamistsooni servad ja rikub märgi ketta.

2. PCP Field Target püssid
Field Target püssid on päris spetsiifiline grupp PCP püsse. Varem tehti paljud FT võistluspüssid ümber 10-meetrisel distantsil laskmiseks mõeldud võistlusrelvadest.  Tänaseks on selliste modifitseerimiste tulemusena tekkinud täiesti uus grupp sportrelvi. Üldiselt on Field Target püssid enamasti kaliibriga 4.5 mm. See on selles spordis enamlevinud võistluskaliiber Euroopas.
Ameerikas on õhupüssidega võistlemisel lubatud võimsuse ülempiiriks 20 ft/lbs ehk 27 J. See ei ole üldine reegel, sest ka enamik ameerika klubisid piirab oma liikmetele võistlemiseks lubatud relvade suurimat võimsust. Sest nagu ka eespool öeldud – sihtmärgid saavad liigselt kannatada.
Briti Field Target laskjatele, kes elavad Euroopa nn Field Target Mekas, on lubatud suudme suurimaks võimsuseks ka ainult kuni 12 ft/lbs ehk 16 J, seega on nende püsside kiirused vahemikus 240-250 m/s. Seega ei ole ka nende relvad nii väsitavad sihtmärkidele ning samas ei koorma selline võimsus eriti ka vedrupüsside mehhanisme. Kui inglased lähevad Ameerikasse võistlema, siis võivad nad oma püssid palju võimsamaks modifitseerida, kuid väga harva muudavad pikima Field Targeti ajalooga inglased omi püsse nii võimsaks kui on ameeriklastel, sest nad teavad, et diabooli suur kiirus ei tähenda koheselt ka häid tulemusi Field Target laskmises.

3. Tavalaskmine või jaht?
Siin puuduvad igasugused piirangud, kuid relvad on siiski disainitud erinevate ülesannete täitmiseks. Õhupüssid, mille võimsus on  27-35 Joule, on vast kõige populaarsemad tavakasutuses olevad relvad Ameerikas. Võtame näiteks FX püssid. Need on disainitud Rootsis hr. Fredrik Axelssoni poolt ning enamik tema Ameerika turule mõeldud relvade võimsusest jääb eelpool nimetatud vahemikku. See ei tähenda muidugi et Axelsson ei suudaks neid võimsamaks teha – ta võib seda vabalt teha! Aga ta on avastanud, et see võimsus on ideaalne vahemik mitmekülgsetele PCP relvadele. FX toodab relvi ka väga suurtele müüjatele nagu näiteks Gehmann, Logun, Webley’le ja teised ning seepärast on FX-i otsused õhupüssiturule väga suure mõjuga. Ei tohi unustada, et kuna ameeriklased eelistavad kaliibrit 5,5 mm, kus saab kasutada diaboole kaaluga isegi üle 1,2 grammi, siis sellest ka sellised võimsuse näitajad.
Ka Airforce valmistatud relvad, tuginedes piirangute puudumisele, on peaaegu kõik vahemikus 27-35 J. Selliseid võimsusega leidub ka Logun, Air Arms, Daystate ja Falcon erinevaid mudeleid. Kuigi kõik eelpool nimetatud tõepoolest toodavad ka relvi, mille võimsus on kas väiksem või suurem nimetatud vahemikust, siis on näha, et enamasti on 27-35 J siiski kõige mõistlikum võimsus jahipidamiseks. Jällegi tuleb meenutada, et erinevates maades on erinevad seadused, jahipidamise viisid ja erinevad ulukid. Inglased lasevad edukalt jänest kaliibrist 4.5 mm võimsusega 16 J. Ameeriklased eelistavad isegi roti laskmisel kaliibrit 5.5 mm ja võimsust 35 J. Eestlane ei taha 5.5 mm kaliibriga õhupüssi pärast lubadega jändama hakata ja otsustab siis pigem juba .22 kaliibriga tulirelva kasuks.

4. Kaliiber 4.5 mm/ .177 ja 5.5 mm/ .22 kaliiber, kas need on skaala kaks erinevat otsa?
Nagu öeldud, sõltub võimsus kuuli kiirusest ja massist, seega ei tohiks see ka üllatav olla, et .177 kaliibriga relvad on võimsusega 27-40 Joule vahemiku alumises otsas ning relvad .22 kaliibriga jäävad rohkem võimsusevahemiku ülemisse otsa. Kiirusel 275 m/s saavutatakse diabooli suurim täpsusfaktor, mida ka tootjad kindlasti arvestavad ning seda silmaspidades ka võimalikult efektiivseid relvi toodavad. See fakt muudab ka järgneva relvakategooria väga eriliseks.

5. Väikese kaliibriga PCP-d, mis arendavad võimsust rohkem kui 40 J
Need on tegelikult nii-öelda suured relvad. Kui valmistatakse püsse, mille võimsus on üle 40J , siis mitte näiteks 41-42 J, vaid juba alates 60 J ning võimsus võib küündida isegi kuni 110 J. Siin pole mõtet enam rääkida .177 ja .20 kaliibriga relvadest, sest säärase võimsuse saavutamiseks on tarvis juba palju suuremat kuuli massi. Vaja läheb kuule, mis kaaluvad 1.95 – 3.25 grammi ning selliseid kuule saab kasutada kaliibrist .22 suuremate kaliibrite juures, nagu näiteks kaliiber .25. Ameerika turu jaoks toodetakse õhupüsse isegi kaliibritega .35 (9mm),  .45 ja  .50.
Sellise võimsuse juures kerkivad esile püssid nagu Career III 300 ja Career Dragon. Näiteks Career 707 sülitab raskeid .22 kaliibriga kuule suurema võimsusega kui 80 J! Tõsiküll, et ühest püssi suruõhuga täitmisest piisab parimal juhul ehk kümneks lasuks.

6. Mitte tavalaskmiseks!
Väga paljud laskurid ei ole hiljem õnnelikud sääraste suurte paugutajatega, sest suure võimsusega püssid teevad väga kõva lärmi. Sellised suured püssid on mõeldud ikkagi vaid eriliseks jahi pidamiseks. Kui on vaja paindlikku ja mitmekülgset PCP relva jahimeestele, siis tuleks piirduda ikkagi võimsusega 27-35 J. Field Target laskjatele piisab võimsusest 16 J täiesti. Piisava paindlikkusega FX annab selleks ka päris palju võimalusi.

Field Target laskjad tulistavad mõnu pärast – mitte eputamiseks! Seega valige omale õhupüss, millega laskmist te naudiksite koguaeg.

Algtekst: B.B. Pelletier